Elamuspargi kodukord SUVEL:

 • Piletit ostes kinnitad, et oled tutvunud ja nõustud Kiviõli Seikluskeskuse ja atraktsioonide reeglitega.
 • Kõigil alale sisenejatel on nõutud kehtiv pilet.
 • Käepael annab Teile õiguse viibida elamuskeskuse territooriumil ühe päeva jooksul.
 • Käepaela puudumisel on keskuse töötajal õigus ilma piletita isik territooriumilt välja juhatada.
 • Rikutud käepaelu ümber ei vahetata ja kaotatud uuega ei asendata.
 • Elamuspargis viibivad lapsed on lapsevanema või täiskasvanud saatja vastutusel. Sealhulgas on lapse saatja kohustus veenduda, et laps(ed) ei ole ohuks endale ega teistele.
 • Piirangutega atraktsioonide puhul peab lapse saatja hindama lapse võimeid ning vajadusel lisaks juhendama/ õpetama.
 • Piirangutega atraktsioonide puhul peab lapse saatja veenduma, et laps saab aru talle esitatud instruktaažist.
 • Tutvu atraktsioonide reeglitega ning vajadusel küsi lisa instruktorilt. Instruktor aitab hinnata sinu võimeid ning selgitab reegleid.
 • Kasuta atraktsioone ja sulle usaldatud vahendeid eesmärgipäraselt ning heaperemehelikult.
 • Mitte- eesmärgipäraselt või ohutusreegleid rikkudes ei vastuta Kiviõli Seikluskeskus ega selle töötajad tekkinud õnnetuse eest.
 • Teie ohutuse tagamiseks on äikse või tugeva tormi korral atraktsioonid suletud senikaua, kuni oht on möödas.
 • Palun suhtu ka teistesse seiklejatesse viisakalt ja käitu vastavalt heale tavale ning kommetele.
 • Ujumine on keskuse territooriumil asuvas tiigis KEELATUD!
 • Keskuse terrotooriumil on suitsetamine ning alkohoolsete jookide tarbimine keelatud (va selleks ettenähtud ja märgistatud kohtades).
 • Külastajatele mõeldud parkla on tasuta, parklas autode järelevalvet ei teostata.
 • Hoia puhtust ning pane prügi alati prügikasti.
 • Teavita koheselt keskuse töötajat, kui on juhtunud õnnetus, keegi on viga saanud või märkad midagi ohtlikku – reeglite rikkumist, uputust, tulekahju vms.
 • Hoia silm peal oma isiklikel asjadel (kott, mobiiltelefon, võtmed jne). Kiviõli Seikluskeskus ei vastuta külastaja isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.
 • Kiviõli Seikluskeskus töötajal on õigus paluda lahkuda külalisel, kes ei järgi eeskirjades, reeglites ja kodukorras toodud nõudeid.
 • Kiviõli Seikluseskus ei tagasta piletiraha, kui keskuse külastus jääb poolikuks vääramatu jõu tagajärjel (trauma, ilma halvenemine jne.)
 • Kiviõli Seikluskeskuse töötajad on alati valmis eeskirjades, reeglites ja kodukorras olevaid nõudeid ja soovitusi selgitama. Tekkinud küsimuste või probleemide korral palume koheselt pöörduda keskus töötaja poole. Oleme lahkesti nõus aitama!
 • Head lapsed, ärge unustage oma vanemaid järelvalveta. 😉
  *Territooriumile on paigutatud teie turvalisuse huvides turvakaamerad.